Site announcements

Introduction to Vietnamese Online Learning Tutorial

Introduction to Vietnamese Online Learning Tutorial

by Sandra Serrao - Administrator -
Number of replies: 0

  Video này hướng dẫn những bước cơ bản:

1.   Sử dụng trang web học trực tuyến tại TIA như thế nào?

2.  Làm sao để truy cập vào các khóa học trực tuyến?

3.  Nộp bài tập cho giáo viên như thế nào?

4.  Làm sao để liên lạc với giáo viên?

5.  Cách thức tham gia vào hoạt động thảo luận nhóm ra sao?